Vergoeding vanuit de basisverzekering 

Ik heb een contract met alle zorgverzekeraars, het maakt dus niet uit bij welke partij je verzekerd bent. 

 

Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur vergoed, dit zijn ongeveer 5-6 consulten. 
Als je een aanvullende verzekering hebt, kan het zijn dat hierin ook nog uren voor dieetadvisering zijn opgenomen. Dat wisselt per soort aanvullende verzekering en per verzekeraar. De vergoeding gaat ten koste van het eigen risico, dat betekend dat als je nog geen zorg hebt verbruikt, eerst de verplichte eigen bijdrage moet betalen. Ik declareer de consulten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. 

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten heeft dit ook duidelijk uitgebeeld in onderstaand factsheet.


Heb je Diabetes, een te hoog cholesterol, een te hoge bloeddruk? Of heb je een verhoogd risico op hart- en vaatziekten? 

Dan kun je je laten behandelen via ketenzorg. Ik werk dan samen met andere zorgverleners zoals je huisarts. Je hoeft dan geen eigen risico te betalen. De vergoeding wordt betaald door de keten, dit kosteloos voor jou als client. Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur vergoed. Ben je hier doorheen, dan hanteer ik de volgende tarieven:

Ben je nog niet door het verplichte eigen risico heen, dan brengt de verzekering (wisselend per verzekering) vergelijkbare kosten in rekening. 

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet. Zoals een bezoek aan de medisch specialist in het ziekenhuis, medicijnen en spoedeisende hulp. De eerste € 385 van de gebruikte zorg moet je zelf betalen. Daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. 

Dienst Prijs
Intake consult €120,- (Inclusief individueel dieetvoorschrift)
Vervolgconsult 30 min €40,–
Vervolgconsult 15 min € 20,-
Weegconsult € 25,-
Individueel dieetvoorschrift digitaal € 40,-        (Het advies wordt niet voor je uitgeprint en opgestuurd)
Toeslag bij huisbezoek € 30,-

Consulten worden opgebouwd in directe en indirecte tijd:

Directe tijd
De tijd dat je contact hebt gehad met de diëtist. Dit komt overeen met de duur van de afspraak.

Individueel dieetvoorschrift
De tijd die de diëtist o.a. nodig heeft voor het analyseren en het opstellen van een persoonlijk dieetadvies aan de hand van het intake gesprek.