Vitaliteit in het bedrijf - Bedrijfsdiëtiste 

De gezondheid van de medewerkers heeft een direct verband met de gezondheid van de organisatie. Een gezonde werknemer is minder vaak ziek en presteert beter. Bijna de helft van de Nederlandse bevolking heeft overgewicht. Ongetwijfeld elk bedrijf heeft een werknemer die te zwaar is. Medewerkers met overgewicht zijn bijna twee keer zo vaak ziek dan medewerkers met een gezond gewicht. Daarnaast zijn te zware medewerkers niet alleen vaker ziek, de tijd die men thuisblijft is gemiddeld ook nog eens langer. Dit is erg vervelend voor de medewerker zelf, maar denk ook eens aan de kosten die ziekteverzuim met zich mee brengen. Een gezond eetpatroon helpt werknemers om een gezond gewicht te behalen of te behouden. Naast lichamelijke voordelen brengt een gezond voedingspatroon ook psychische voordelen met zich mee. Werknemers die gezond eten en bewegen zijn minder vatbaar voor depressie en burn-out. 

Een diëtist is expert op het gebied van voeding en gezondheid. Ik vind het belangrijk om mijn advies zo goed mogelijk aan te sluiten bij de voorkeuren van de klant. Als bedrijfsdiëtist zal ik mijn advies daarom zo goed mogelijk aanpassen aan de organisatie en specifieke werkomstandigheden.


Arboplan, Risicoinventarisatie en Evaluatie | RI&E

Sinds 2011 wordt van elke organisatie verwacht dat zij voldoen aan de wettelijke eisen door een Arboplan te hebben en de bijbehorende risicoinventarisatie en evaluatie te hebben verricht, afgekort de RI&E. Branche-afhankelijk is de RI&E in de CAO vastgelegd. Aan de hand van deze RI&E wordt een plan van aanpak gemaakt hoe de organisatie de risico's tegen gaat of verminderd. In dit plan van aanpak wordt rekening gehouden met verzuimmanagement en ziektepreventie om zo ziekte en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Maar ook wat de organisatie kan doen om de werknemers gezond te houden en zo ziekteverzuim te verkleinen. Als bedrijfsdiëtist ben ik gespecialiseerd om invulling te geven aan het Arboplan passend bij de organisatie. 

 

Wat bied ik aan: 

  • Interactieve workshops 
  • Inspirerende voorlichtingen in grote en kleine groepen 
  • Advies passend bij de organisatie 
  • Advies voor een gezond aanbod in de kantine 
  • Ontwikkelen van gezondheidsprogramma's binnen de organisatie 
  • Groepscursussen binnen het bedrijf 

Voorlichtingen, workshops en cursussen kunnen op alle locaties aangeboden worden.